© 2016 Pasi Autio

Vieras askel
14.11. – 2.12.2012
Galleria Huuto Uudenmaankatu

Vieras askel -näyttelyni videoteosten lähtökohtana on ollut kävelyn ihmettely. Kuinka pystymme kävelemään kaatumatta? Yritykseni ratkaista tätä asiaa loogisesti päättelemällä päätyi vain hämmennykseen siitä, kuinka vähän tietoisuuteni ymmärtää oman kehonsa toiminnasta.

Työskentelyni kautta kävelemisestä on tullut väline ilmaisemaan kehon itsestään selvinä pitämiemme toimintojen monimutkaisuutta sekä niiden kompleksista suhdetta tietoiseen ajatteluun. Jos kehon toimintaa kävelytilanteessa yrittää ohjata tietoisesti ajattelemalla, se vaikeutuu ja muuttuu (hitaasta kaatumisesta eteenpäin ja jarruttamisesta) äärimmäisen hitaaksi tasapainoiluksi.

Kehon ja mielen yhteys on kiinnostanut minua myös vuosia sitten kokemani hypnoosin jälkeen. Vaivuin hypnoosiin kehon rentoutuksen kautta ja tein siinä eräänlaisen vaelluksen mielessäni, mikä loppui voimakkaaseen kehon kontrollin menetykseen. Tuo kontrollin katoaminen jäi vaivaamaan minua ja synnytti jälkeenpäin kysymyksiä: Mikä ohjasi kehoani hypnoosin loppuvaiheessa, mitä tietoa kehollani on ja minkälaista se tieto on verrattuna mielemme käsittelemään, usein kielellisesti ilmaistavaan tietoomme? Kehoillamme tuntuu olevan taitoja jotka ovat tietoisen ajattelun ulottumattomissa, ja jotka keho ”tuntuu” vain osaavan tekemisen, ei ajattelun kautta. Ehkä hypnoosikokemuksessani olikin kyse tiedostamattoman näyttäytymisestä kehoni kautta.

Käsittelen teemojani planeetalta näyttävän kehon, pimeässä talossa kuvattujen ikkunoiden ja kadulla äärimmäisen hitaasti askeltavan henkilön kautta. Olen pyrkinyt teoksissani lähestymään arkisia asioita toisenlaisesta näkökulmasta, ja esittämään ne totutusta poikkeavalla tavalla.

”On ilmeistä, että itse on huomattavasti laajempi kuin sisäinen kertojamme. Tuon itsestään tietoisen tarinankertojan takana ja ympärillä on valtava tiedostamattoman meri, kaikki, mitä emme tiedä, emmekä tule koskaan tietämään, tai olemme unohtaneet.” Siri Hustvedt: Vapiseva nainen – Hermojeni tarina.

Työskentelyäni ovat tukeneet Svenska kulturfonden, Taiteen keskustoimikunta, Uudenmaan taidetoimikunta ja Visek.

An Unusual Step
14.11. – 2.12.2012
Galleria Huuto Uudenmaankatu

The starting point for my exhibition An unusual step was the wonder of walking. How do we walk without falling? My attempt to answer the question through logical reasoning only ended up in confusion after noticing how little my consciousness understands my own body’s functions.

As part of my work, I use walking as a tool to express the complexity of the body’s functions that we take for granted as well as the complex relationship between the functions and conscious thinking. If you try to control your body consciously when walking, you may notice that walking becomes difficult and changes from slowly falling forward and slowing down to extremely slow balancing.

The connection between body and mind has fascinated me since I experienced hypnosis a few years ago. I fell into the hypnotic episode through relaxing my body and in a way I wandered into my mind, resulting in a strong loss of body control. The loss of control bothered me and raised some questions afterwards. What controlled my body during the last stages of the hypnosis? What kind of information does my body have? How does the information differ from the information that our minds process and that is often expressed verbally? Our bodies seem to have skills that are beyond those recognized by the conscious mind and that the body just “seems” to master through doing rather than thinking. Maybe my experience of hypnosis was actually about the appearance of the unconscious through my body.

I explore my themes through a body that looks like a planet, windows filmed in a dark house and a person walking on the street extremely slowly. My aim has been to approach everyday things from a new angle and to present them in an unusual way.

“Clearly, a self is much larger than the internal narrator. Around and beneath the island of what self-conscious storyteller is a vast sea of unconsciousness, of what we don´t know, will never know, or have forgotten.”
Siri Hustvedt: The Shaking Woman or A History of My Nerves

I wish to thank Svenska kulturfonden, the Arts Council of Finland, the Arts Council of Uusimaa and Visek for their support.