© 2016 Pasi Autio

http://pasiautio.fi/files/gimgs/th-58_HetkenAvaruus4.jpg
http://pasiautio.fi/files/gimgs/th-58_HetkenAvaruus3w.jpg

Hetken avaruus
27.11.-20.12.2009
MUU Galleria

Hetket, joissa arkeen kätkeytyvä ihmeellisyys näyttäytyy, joissa yksinkertaisilta näyttävät asiat paljastavat monimutkaisen luonteensa ja joissa avautuu näkymä johonkin laajempaan kokonaisuuteen, ovat olleet lähtökohtia uusille videoteoksilleni.

Teosteni keskeisessä roolissa on puheen ja laulun kautta ilmaistu kieli. Siinä tavallisen kommunikoinnin ja ajatusten jakamisen lisäksi minua on kiinnostanut se, kuinka kielen kautta liitymme yhteisöön, ja yleisemmällä tasolla inhimillisyyden piiriin.

Olen tutkinut mitä ajatusten tai pelkkien esineidenkin nimien ääneen sanomisessa tapahtuu, ja miten lauletut ja ääneen lausutut sanat kuvissa näkyvistä asioista antavat uuden merkityksen tutulle näkymälle. Kiehtovaa on ollut myös se, miten laulu ja puhe samanaikaisesti esitettyinä muodostavat kokonaisuuden, ollen silti esitystapojensa erilaisuudeen vuoksi kuin omilla tasoillaan.

Olen pyrkinyt kiteyttämään ajatuksiani yksinkertaisia ja pelkistettyjä tilanteita sisältävissä lyhytkestoisissa teoksissani. Toivoen niiden kuitenkin toimivan tuon näyttelyn nimen, Hetken avaruuden, logiikan mukaisesti.

Näyttelyä ovat tukeneet:
Svenska Kulturfonden
Visek
Taiteen keskustoimikunta

Space of Moments
27.11.-20.12.2009

Moments when the hidden wonders of everyday life appear, when seemingly simple things reveal their complexity, when we see a glimpse of something greater – these are the starting points of my new video pieces.

Language, expressed by speech and song, plays a key role in my work. Instead of ordinary communication and the sharing of thoughts, what interests me in language is how it functions as a bridge that links us to the community and, on a more general level, to humanity at large.

I have studied what happens when thoughts are uttered aloud, or the mere names of objects, and how words that describe things in an image can give a new meaning to a familiar sight when they are sung or spoken aloud. One thing that fascinates me is how song and speech form a whole when they are presented simultaneously, even when the two distinct modes of presentation remain on their own, separate levels.

I have sought to distil my ideas into short videos that depict simple and reduced situations. However, I hope that they will nevertheless work in keeping with the logic of the title of the exhibition, Space of Moments.

The exhibition is sponsored by
Svenska Kulturfonden
Visual Art Promotion Centre (Visek)
Arts Council of Finland

Kuva Hetken avaruus -näyttelystäniMuu galleriasta, joulukuu 2009.
Etualalla Rukous ja taka-alalla
Risteyksiä.

Photo from the Space of momentsexhibition, Muu gallery, december
2009. In the front is the Pray and
behind it is the Crossroads.